O nás

Clinica Magterra je špecializovaná kardiologická ambulancia so sídlom v Bratislave. Na Clinica Magterra poskytujeme širokú škálu diagnostických testov. Poskytujeme tiež celý rad poradenských kardiologických a skríningových služieb. Ambulanciu vlastní a riadi Dr. Malý, konzultant kardiológ pôsobiaci v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

O Dr Róbert Malý, BSc (Hons), MD, FRCP

Dr Róbert Malý sa kvalifikoval v roku 1991 na University College Dublin a vyštudoval všeobecnú a intervenčnú kardiológiu v nemocniciach Mater a Beaumont v Dubline, v nemocnici Manchester Royal Infirmary a nemocnici Derriford, Plymouth UK. Pracoval ako konzultant v Cornwalle a na juhozápade Anglicka, počas ktorého bol vedúcim klinickým lektorom na Peninsular Medical School a potom sa v roku 2009 vrátil do Bratislavy.

Od svojho návratu do Bratislavy Dr. Malý rozvinul lokálnu kardiologickú službu pre juhovýchodnú časť Bratislavy, ktorá zavádza nové techniky do služieb, ako je rotačná aterektómia a komplexná prístrojová terapia. Počas štúdia absolvoval postgraduálny diplom v odbore štatistika na ceste k ukončeniu postgraduálnej MD práce.

Kardiologické špeciality

Vo svojej úlohe konzultanta kardiológa sa Dr Malý špecializuje na širokú škálu kardiologických techník. Jeho špecializáciou je intervenčný manažment koronárnej choroby srdca, echokardiografia a základná a komplexná liečba srdcovými prístrojmi.

Výskumné záujmy

Výskumné záujmy Dr. Malýa sú široké a zahŕňajú hypertenziu, molekulárnu kardiológiu, manažment srdcových rizikových faktorov, rôzne aspekty intervenčnej kardiológie a prístrojovú terapiu srdcových porúch.

Publikoval vo vedeckej literatúre a naďalej je aktívny v medicínskom výskume v klinickej sfére av spolupráci s Technickým inštitútom v Bratislave v oblasti vývoja srdcových pomôcok. Dr Malý je etablovaným pedagógom a je na zakladajúcej fakulte medzinárodného echo tréningového kurzu, ktorý naďalej ponúka základné a pokročilé školenia v srdcovej echokardiografii.